9 Μαΐ 2016

Τροπολογία - λύσεις για Δήμους και εργαζομένους στην Καθαριότητα

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννης Μπαλάφας, εισηγήθηκε στην Βουλή, την υπ. αρ. 392/38 Tροπολογία, που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής, στη συζήτηση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις».

Με τις ρυθμίσεις της ψηφισθείσας Tροπολογίας, διευκολύνεται η ομαλή εξέλιξη του κοινωνικού έργου των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όσον αφορά στην καταβολή των χορηγούμενων από τους δήμους, που δεν διαθέτουν επικυρωμένο προϋπολογισμό, προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων ένδειας στους δικαιούχους, αλλά επιλύονται και λειτουργικά προβλήματα που αφορούν στην ομαλή αποπληρωμή των δαπανών μεταφοράς των μαθητών δημοσίων σχολείων.

Επίσης, ρυθμίζεται η ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων καθαριότητας των δήμων, για το τρέχον έτος, των οποίων, με προγενέστερη διάταξη επεκτάθηκε η διάρκεια της σύμβασής τους κατά 1 έτος.