10 Μαΐ 2016

184.125,56 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για μισθώματα των σχολικών μονάδων του


Κατανομή ποσού 184.125,56 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου, για μισθώματα των σχολικών μονάδων του.

Το συνολικό ποσό που κατανέμεται σε Δήμους από τους ΚΑΠ έτους 2016 είναι 5.518.789,85€, και αφορά στην καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (χρονική περίοδος Ιανουαρίου-Απριλίου 2016). 

Αναλυτικά η κατανομή ανά δήμο εδώ.

Πληροφορίες από localit.gr/