3 Αυγ 2016

Με απόφαση ΥΠΕΣΔΑ ισχύει η αναδρομικότητα διορισμού επιτυχόντων ΑΣΕΠ στου δήμους

Το θεσμικό πλαίσιο και τη δυνατότητα αναδρομικού διορισμού των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ σε θέσεις που επιτρέπονται οι προσλήψεις, περιγράφει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο από τον περιορισμό των προσλήψεων εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των κατηγοριών που απασχολούνται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Πρόσφατα το υπουργείο είχε ζητήσει από τους ΟΤΑ εάν εκκρεμούν διορισμοί επιτυχόντων παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ προς κάλυψη κενών θέσεων στις ανωτέρω υπηρεσίες των φορέων, οι φορείς πρέπει κατά προτεραιότητα να ολοκληρώσουν τους διορισμούς αυτούς.

Μετά από σειρά ερωτημάτων που υποβάλλονται σχετικά με την αναδρομικότητα διορισμού των υπαλλήλων, το ΥΠΕΣΔΑ, προκειμένου να γίνει με σωστό τρόπο η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη τους, επισημαίνει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι διορίζονται πλέον ως μόνιμοι αναδρομικά από την ημερομηνία αρχικής πρόσληψής τους.

Ωστόσο διευκρινίζει πως τυχόν ενδιάμεσο χρονικό διάστημα για το οποίο είχαν παύσει να παρέχουν εργασία δε θα ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη.