9 Μαρ 2016

Τι ισχύει για την Εθελοντική Ενδοαυτοδιοικητική Κινητικότητα με το νέο νόμο

Συγκεκριμένες προθεσμίες για την Εθελοντική Ενδοαυτοδιοικητική Κινητικότητα προσδιορίζει με εγκύκλιό του ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλής.

Συγκεκριμένα υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο υπουργείο τις αποφάσεις τους για την κινητικότητα μέχρι τις 21 Μαρτίου 2016.

Όπως τονίζει «δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης μετατάξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, με φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις που είχαν συνταχθεί έως 31.12.2014 από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και δεν έχουν δημοσιευθεί, συντάσσονται εκ νέου από το αρμόδιο όργανο, εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις από τους ασκούντες καθήκοντα Γενικού Γραμματέα το συντομότερο, και πάντως όχι πέραν της 21.03.2016, ώστε στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθούν οι λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».


http://www.localit.gr/, 9/3/2016