10 Μαρ 2016

ΟΑΕΕ: Κατώτατο όριο ποσού σύνταξης γήρατος

Με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 περ. 1 του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 επέρχεται μεταβολή ως προς το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης λόγω γήρατος για όσους ασφαλισμένους συνταξιοδοτούνται από 01/07/2015 και μετά και είναι δικαιούχοι κατωτάτου ορίου σύνταξης.
Δείτε Ε Δ Ω την Εγκύκλιο