10 Ιουν 2016

Δημόσιο: Αυτός είναι ο οδικός χάρτης για το 2016

Έτος… προετοιμασίας μπορεί να χαρακτηριστεί το 2016 για την Δημόσια Διοίκηση, καθώς οι αλλαγές που βρίσκονται στα «σκαριά», είναι προγραμματισμένες να εφαρμοστούν από την 1/1/2017. Με τις βάσεις να έχουν μπει για αξιολόγηση, κινητικότητα και τη διαδικασία στελέχωσης θέσεων ευθύνης, ο περαιτέρω σχεδιασμός που απαιτείται για το νέο τρόπο λειτουργίας του δημοσίου, προϋποθέτει τα παρακάτω:

Κινητικότητα

Το νέο ενιαίο σύστημα κινητικότητας θα αλλάξει το πλαίσιο για μετατάξεις και αποσπάσεις, αναμένεται προς εφαρμογή και σύστημα ταχύρρυθμης μετεκπαίδευσης υπαλλήλων, αλλά και ταυτόχρονα, έρχονται καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών. Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει αποσαφηνίσει ότι δεν θα υπάρξει καμία απόλυσης, καθώς και ότι η κινητικότητα θα έχει αμιγώς εθελοντικά χαρακτηριστικά.

Στόχος είναι όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016.

Θέσεις ευθύνης

Σύμφωνα με τον Νόμο 4369/2016 το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να έχει συσταθεί έως την 31η Ιουλίου του 2016. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να γίνει από το Μητρώο η επιλογή των επικεφαλής συλλογικών οργάνων του Δημοσίου στα οποία οι θέσεις παραμένουν κενές (περί το 15% του συνόλου), θα ακολουθήσει εντός του 2016 για το 20% των οποίων η θητεία λήγει το τρέχων έτος και το υπόλοιπο 65% θα ολοκληρωθεί το 2017 που λήγει η θητεία για τα υπόλοιπα.

Τμηματάρχες, Διευθυντές και Γενικοί Διευθυντές θα έχουν αναλάβει καθήκοντα με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων εντός του τρέχοντος έτους.

Αξιολόγηση

Μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου θα καταρτιστεί η στοχοθεσία κάθε δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή το στρατηγικό της πλάνο για το 2017, ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης – συγκεκριμένα η ανταπόκριση των υπαλλήλων στους στόχους της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:
  • Εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου ο υπουργός ή το ανώτατο όργανο κάθε φορέα θα προτείνει τους στρατηγικούς στόχους κάθε υπηρεσίας για το 2017.

Στη συνέχεια οι αρμόδιοι προϊστάμενοι θα καταθέσουν στον υπουργό εξειδικευμένη εισήγηση σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους, τις υλοποιηθείσες και εν εξελίξει δράσεις, καθώς και τον γενικότερο προγραμματισμό της υπηρεσίας τους.
  • Εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου ο υπουργός, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους, θα αποφασίζει και θα κατανέμει στις γενικές διευθύνσεις τους στρατηγικούς στόχους που καλούνται να υλοποιήσουν.

Η σχετική απόφαση θα δημοσιεύεται στη «Διαύγεια», θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους υπαλλήλους και θα παρουσιάζεται στην ολομέλεια της κάθε διεύθυνσης.

Οι προϊ­στάμενοι γενικής διεύθυνσης θα έχουν, νωρίτερα, εξειδικεύσει τους στόχους σε επίπεδο διεύθυνσης.

Στη συνέχεια, οι προϊστάμενοι τμήματος θα ζητούν από τους υπαλλήλους να υποβάλουν προτάσεις για τη στοχοθεσία του τμήματος, της διεύθυνσης και της υπηρεσίας τους.

Ο γενικός διευθυντής θα συγκεντρώσει τις εισηγήσεις και θα εκδώσει την τελική απόφαση επιμερισμού στόχων ανά διεύθυνση και τμήμα.
  • Εντός της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου θα παρουσιάζεται η στοχοθεσία στην ολομέλεια των υπαλλήλων και ο προϊστάμενος θα προτείνει τους ατομικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη τον κλάδο και τα προσόντα του.

Θα ακολουθεί συνέντευξη κάθε υπαλλήλου από τον προϊστάμενό του και η ατομική στοχοθεσία θα καθορίζεται γραπτά.

Ενδεικτικό είναι το πλάνο που περιλάμβανε η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου:


Η αξιολόγηση θα έχει πρώτο χρόνο εφαρμογής το 2017.