4 Μαΐ 2016

Αφορολόγητο 9.545 € για τους συμβασιούχους του Δημοσίου

Χιλιάδες φορολογούμενοι, που δεν εργάστηκαν ως μισθωτοί κατά τη διάρκεια του 2015, έχουν τη δυνατότητα να φορολογηθούν για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, με την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων, στην οποία ισχύει το αφορολόγητο όριο των 9.545 Ευρώ.

Eξάλλου, με διευκρινιστική εγκύκλιο που έχει εκδώσει από τον Φεβρουάριο του 2015 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), εισοδήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης και ως εκ τούτου μπορούν να φορολογηθούν ως εισοδήματα από μισθωτή εργασία, είναι και τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου σε ΚΕΠ, Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., όπως επίσης και:

α) τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση,

β) τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας,

γ) οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το Κοινοτικό ή Εθνικό Ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,

δ) τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην εργαζομένους εταιρειών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα Προγράμματα αυτά),

ε) τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ., που συμμετέχουν σε εργασίες όπως έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εισοδημάτων διενεργείται παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο ετήσιου εισοδήματος 9.545 Ευρώ.

Με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών γίνεται στις περιπτώσεις αυτές και η τελική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος.