27 Απρ 2016

113 εκ. € στους Δήμους για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων

Κατανομή ποσού, ύψους 113.352.861,70 € σε Δήμους της Χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων, στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2016, σύμφωνα με απόφαση, που υπογράφεται από τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Η κατανομή ΕΔΩ