19 Οκτ 2015

Εως 17 χρόνια περισσότερη δουλειά για να πάρετε σύνταξη: Τα νέα όρια ηλικίας

του Γιώργου Γάτου
Εφημερίδα "Ημερησία", 19/10/2015

Κατά 2 μήνες μεγαλύτερους έως και 17 χρόνια, για τους νεότερους, αυξάνονται από τις 19 Αυγούστου του 2015 έως και τις 31/12/2021 τα χαμηλά (πριν από τα 62 και τα 67) ηλικιακά όρια για τη συνταξιοδότηση. Τον ακριβή «βηματισμό» για την προσθήκη των επιπλέον μηνών και των ετών, προβλέπει η απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλου που δημοσιεύει η «Ημερησία».

Η απόφαση, ακολουθώντας όσα προβλέπει ο ν. 4336/15 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, επιβάλλει «αυτόματες» αυξήσεις κάθε χρόνο. Και, με βάση τις δεσμεύσεις του 3ου Μνημονίου, φαίνεται ότι θα ισχύσει ανεξάρτητα από τις όποιες αλλαγές γίνουν, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού, στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.

Οι αυξήσεις

κάντε "κλικ" στην εικόνα
Κατά 2 μήνες μεγαλύτερους έως και 17 χρόνια, για τους νεότερους, αυξάνονται από τις 19 Αυγούστου του 2015 έως και τις 31/12/2021 τα χαμηλά (πριν από τα 62 και τα 67) ηλικιακά όρια για τη συνταξιοδότηση. Τον ακριβή «βηματισμό» για την προσθήκη των επιπλέον μηνών και των ετών, προβλέπει η απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλου που δημοσιεύει η «Ημερησία». Η απόφαση, ακολουθώντας όσα προβλέπει ο ν. 4336/15 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, επιβάλλει «αυτόματες» αυξήσεις κάθε χρόνο. Και, με βάση τις δεσμεύσεις του 3ου Μνημονίου, φαίνεται ότι θα ισχύσει ανεξάρτητα από τις όποιες αλλαγές γίνουν, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού, στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.

Οι αυξήσεις επιβάλλονται σε όσους και όσες δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος έως τις 18 Αυγούστου. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το κατά περίπτωση ισχύον, με βάση τους προηγούμενους νόμους όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αποκτούν δικαίωμα λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (πίνακες 1 και 2). Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, αποκτούν δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του μεταβατικού νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της στήλης «ηλικία συνταξιοδότησης» του πίνακα 1 που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Σε περίπτωση που το προβλεπόμενο από τους πίνακες 1 και 2 μεταβατικό όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1.1.2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο όριο ηλικίας.

Στον πίνακα 1 εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, από τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.000 ημέρες (ή 33,3 έτη) ασφάλισης.

Στον δεύτερο πίνακα εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν μία εκ των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, των οποίων το καταληκτικό όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, όπως αυτό έχει καθοριστεί από προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, είναι το 67ο έτος καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.000 ημέρες (ή 33,3 έτη) ασφάλισης. Στον ίδιο πίνακα εμπίπτουν όσοι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης, η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη τελικώς καταλήγουσα στο 67ο έτος της ηλικίας προϋπόθεση πλήρους σύνταξης καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.000 ημέρες (ή 33,3 έτη) ασφάλισης. Για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2021 το όριο ηλικίας θεμελίωσης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 62ο έτος της ηλικίας, εφόσον δεν επιβληθεί νέα αύξηση με βάση την αύξηση του προσδόκιμου (θα ισχύσει εφόσον εφαρμοστεί η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010).

Ποιοι εξαιρούνται
Η αύξηση των ορίων δεν θα ισχύει για τους εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τους απασχολούμενους σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες και το προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ. Εξαιρούνται, ακόμη, όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω βαριάς αναπηρίας και οι μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Το πέναλτι
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% θα υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την προβλεπόμενη μείωση στο άρθρο 145 παρ. 3 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58, Α΄). Και θα επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους πίνακες.