3 Ιουλ 2018

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίσθηκε ομόφωνα η αναδιάρθωση του Δ.Σ. Γ.Σ. Προμηθέα Χαλανδρίου και έχει ως εξής: 


Πρόεδρος Ανδριάς Χρήστος 
Α΄Αντιπρόεδρος Τσικοντούρης Τάσος 
Β΄Αντιπρόεδρος Ευθιμίου Σπύρος 
Γενικός Γραμματέας Βλαχόπουλος Κων/νος 
Ειδικός Γραμματέας Παϊπέτη Στεφανία 
Ταμίας Μαρούλης Χρήστος 
Βοηθός Ταμία Παυλή Αγγελική 
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Λάμπρου Κάλλη 
Υπ.Αθλητικού Υλικού Καραπάντσο Γιάννης 
Γεν. Αρχηγός Ανδρικού Τσικοντούρης Τάσος 
Έφορος Ανδρικού Ανδριάς Χρήστος 
Γεν. Αρχηγός Γυναικείο Μαρούλης Χρήστος 
Έφορος Γυναικείου Σκουτέλας Σταμάτης 
Υπ.Τμημάτων Υποδομών Τριανταφύλλης Βασίλειος 
Μαραγκουδάκης Μιχάλης 
Καραγιάννης Σταύρος