13 Δεκ 2017

80.160 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου από το Τέλος Διαφήμισης

Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137), ποσό 12.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας.
Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 80.160 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.