21 Ιουλ 2018

Ημέρα υποχρεωτικής αργίας η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων

Ημέρα υποχρεωτικής αργίας η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου) σύμφωνα με τον δημοσιευμένο σε ΦΕΚ Ν.4554/2018 «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, στην παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 179) και τις οριζόμενες ημέρες υποχρεωτικής αργίας:

α) 25η Μαρτίου

β) Δευτέρα του Πάσχα

γ) Eορτή της Κοιμήσεως του Θεοτόκου και

δ) Eορτή της Γεννήσεως του Χριστού

προστίθεται και η 26η Δεκεμβρίου.

Επίσης, στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 3755/1957 (Α΄ 182) και την προσαύξηση του 75% προστίθεται και η 26η Δεκεμβρίου.