17 Οκτ 2017

ΥΠ.Δ.Α.: “Η μοριοδότηση κατά την επιλογή Προϊσταμένων στο Δημόσιο”

Σχετικά με δημοσίευμα που αναφέρεται στη μοριοδότηση του Συστήματος Επιλογής Προϊσταμένων, από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης γίνονται γνωστά τα εξής:

«Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα διαφανές, αξιοκρατικό και λειτουργικό Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, με σαφή κριτήρια επιλογής και με στόχο να αξιοποιηθεί το στελεχιακό δυναμικό του δημόσιου τομέα με αντικειμενικά κριτήρια.

Για πρώτη φορά, καθιερώνεται ένα αντικειμενικό Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων με ισορροπημένη μοριοδότηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος τα κριτήρια είναι τα εξής:

α) τυπικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης (40% μοριοδότηση),
β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης (25% μοριοδότηση),
γ) δομημένη συνέντευξη (35% μοριοδότηση).
Η δομημένη συνέντευξη αποτελεί ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, μαζί με τα τυπικά προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία, για την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης.
Η επιλογή των Γενικών Διευθυντών και αυτονόητα η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης θα διενεργηθούν από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που απαρτίζεται από δύο μέλη του ΑΣΕΠ, ένα μέλος του ΕΚΔΔΑ, ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έναν Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, διασφαλίζοντας με τον πιο θεσμικό τρόπο την αμεροληψία της κρίσης.
Οι μέρες που ένας Yπουργός επέβαλε τους δικούς του σε ανώτερες θέσεις ιεραρχίας στο Δημόσιο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.
Κάθε άλλη ερμηνεία οφείλεται είτε σε άγνοια είτε σε εσκεμμένη παραπληροφόρηση».