28 Νοε 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Διπλή συνεδρίαση Δ.Σ. σήμερα

19:00
Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφισμα υπεράσπισης διωκόμενων αιρετών στον Δήμο Ιλίου.

2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας εννέα (9) αιρετών για τη συμμετοχή τους στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που διοργανώνεται την 1η, 2η & 3η Δεκεμβρίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

3. Έγκριση παράτασης συμμετοχής του Δήμου Χαλανδρίου στο εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση του έργου ‘Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Χαλανδρίου’ και παράτασης παραχώρησης χώρου λειτουργίας τους.

4. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤΤ040 για: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαλανδρίου».

5. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤΤ040 για: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλανδρίου».

6. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής & επαναβεβαίωσης.

8. Απαλλαγή ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από επιβολή τροφείων σε νήπιο του 5ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

9. Μείωση ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από επιβολή τροφείων σε νήπιο του 4ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

10. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

11. Κατανομή ποσού 114.767,59 € Δ΄ δόσης Ο.Ε. 2016 για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

12. Αποδοχή και απόδοση ποσού 80.000,00 € από τον Δήμο Χαλανδρίου για την προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών.

13. Έγκριση σκοπιμότητας και πίστωσης για την πραγματοποίηση θεατρικής μουσικής παράστασης.

14. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χαλανδρίου, κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων.

15. Έγκριση σκοπιμότητας και πίστωσης για την υποστήριξη της Χριστουγεννιάτικης μουσικής συναυλίας της Φιλαρμονικής του Δήμου.

16. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης για την προμήθεια χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων, για την ημέρα του ανάμματος του δέντρου στον Δήμο μας.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού για τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, τη Γενική Δ/νση, τη Δ/νση Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και τη Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου Χαλανδρίου».

18. Έγκριση ορισμού μελών, εκ των δημοτικών συμβούλων, των Επιτροπών Δημοπρασιών και Εκτίμησης για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου, για το έτος 2017.

19. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2017.

20. Έγκριση Επιτροπών Προσωρινής Παραλαβής έργων του Δήμου.

21. Διευρυμένο ωράριο Τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

22. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων, σε κάδους κοινής χρήσης 1.100 lit Προϋπολογισμού: 292.640,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

23. Έγκριση σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της εργασίας με τίτλο «Προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Ηρακλείτου και τοποθέτηση ποτιστικού συστήματος».

24. Έγκριση παράτασης παράδοσης β΄ σταδίου παροχής υπηρεσίας.

25. Επανέγκριση της υπ΄ αριθμ. 185/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου: «Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής για το έργο ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ’».

26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», (Α.Μ. 11/2015).

27. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο: ‘Έργα συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου’, (Α.Μ. 5/2015).

28. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών αλλαγών σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου βάσει εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης, περιοχή μελέτης Κάτω Χαλανδρίου.

29. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης αναδιάρθρωσης γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας και μελέτης βιωσιμότητας του στον Δήμο Χαλανδρίου.

30. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με προτεινόμενη διαπλάτυνση πεζοδρομίων στο πλαίσιο της καταγραφής περιοχών στον Δήμο Χαλανδρίου που φορτίζονται με μεγάλο ποσοστό παράνομης στάθμευσης.

31. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2017.

20:00
Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

2. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Έτους 2017.