13 Αυγ 2016

Σε τρεις φάσεις η απoγραφή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ)

Η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας,Τάσου Πετρόπουλου με τον «Καθορισμό της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του N.4387/2016, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)», το αντικείμενο και τα μέλη των επιτροπών.

Όπως αναφέρεται, η όλη διαδικασία θα γίνει σε τρεις φάσεις.

Διαβάστε αναλυτικότερα ολόκληρο το ΦΕΚ.