27 Ιουλ 2016

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου: Ανακοίνωση - Καταγγελία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου θεωρεί απαράδεκτη την επιβληθείσα ποινή περικοπής δύο (2) ημερών από το μισθό, στο συνάδελφο Μιχάλη Σαπουντζή από το Γενικό Δ/ντή, για τα εξής παραπτώματα.

- 14 λάμπες καμένες σε σύνολο τουλάχιστον 60 στο Ναό του δημοτικού Κοιμητηρίου, .όταν όλοι γνωρίζουν την έλλειψη λαμπτήρων για το σύνολο του Δήμου.

- Την έλλειψη καρβουνακίων για το θυμιατό, σε κηδείες, όταν η υπηρεσία δεν αγοράζει ούτε είναι υποχρεωμένη να παρέχει καρβουνάκια στους Ιερείς. Σημειωτέον δε ότι δεν εμποδίστηκε η τέλεση του τελετουργικού.

- Τη μη λειτουργία του συστήματος του εξαερισμού εξαιτίας πιθανής παρέμβασης από τρίτο, κάτι που θεωρείται παράλογο από το Γενικό Δ/ντή, τη στιγμή που γνωρίζει ότι στον Ναό κινούνται οι Ιερείς, οι εργολάβοι κηδειών και πλήθος κόσμου. 

Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στο συνάδελφο και καταδικάζουμε τέτοιες συμπεριφορές «άσκησης εξουσίας» και μάλιστα σε περιόδους δύσκολες που βιώνουμε όλοι μας.

Αυτές οι ενέργειες προκαλούν κλίμα ανησυχίας και φόβου στους εργαζόμενους που μπορούν να βρεθούν κατηγορούμενοι με την παραμικρή αφορμή, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Καλούμε τη διοίκηση να πάρει θέση αν τελεί σε συμφωνία με τέτοιου είδους ενέργειες του Γενικού Δ/ντή κου Χρήστου Μπαμπανιώτη, κάτι που συμβαίνει συχνά. 
Αναρωτιόμαστε σε τι εξυπηρετεί η ύπαρξη της θέσης αυτής στον Ο.Ε.Υ., για την εύρυθμη λειτουργία, οργάνωση κλπ του Δήμου, πλην της επιβολής ποινών.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ