2 Ιουν 2016

Συνταξιούχοι Δημοσίου: Αλλαγές σε οικογενειακή παροχή, μέρισμα & ύψος περικοπής

Αλλαγές για τους συνταξιούχους του Δημοσίου φέρνει η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για το ΕΚΑΣ και το εφάπαξ που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή. Οι αλλαγές αφορούν στην οικογενειακή παροχή, στην περικοπή της σύνταξης λόγω εργασίας και στο ποσοστό αναπληρώσης του μερίσματος του ΜΤΠΥ.

Συγκεκριμένα:
  • Αποασαφηνίζεται ότι οι διατάξεις για την οικογενειακή παροχή δεν εφαρμόζονται για όσους λαμβάνουν σύνταξη με το νέο ασφαλιστικό
  • Καταρούνται οι διατάξεις του νόμου Σιούφα (2084/92) σύμφωνα με τις οποίες κατά τη συγκεφαλαίωση του συντάξιμου χρόνουτων νέων ασφαλισμένων (μετά την 1.1.93), διάστημα ίσο με έξι μήνες λογίζεται ως έτος
  • Προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θα περικοπεί σε περίπτωση εργασίας συνταξιούχων του Δημοσίου θα λαμβάνεται εφεξής υπόψη το ύψος του ποσού του ημεομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά
  • Η αναπροσαρμογή του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης για τον υπολογισμό του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ορίζεται πλέον με απόφαση του προέδρου του δ.σ. του Ταμείου και όχιμε απόφαση του δ.σ., ενώ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του γενικού διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας.