2 Ιουν 2016

493 "πλαστοί" εκτός Δημοσίου - Τα στοιχεία αναλυτικά

Με αφορμή την επίκαιρη Ερώτηση τής Βουλεύτριας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Εύης Χριστοφιλοπούλου, σήμερα στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, που αφορά στο θέμα των διορισμένων στο Δημόσιο Τομέα, με πλαστά πτυχία, ο αν. Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης επισήμανε τα εξής:

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο διορισμός των οποίων ανακλήθηκε λόγω πλαστών πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών, από το 2013 μέχρι και το πρώτο τετράμηνο του 2016, ανέρχονται στους τετρακόσιους ενενήντα τρεις (493), ήτοι 0.08%.

Αριθμός υπαλλήλων που απολύθηκαν λόγω ανάκλησης διορισμού ανά έτος
Έτος
Αριθμός υπαλλήλων
2013
46
2014
243
2015
156
2016 (1ος-4ος)
48
Σύνολο
493
 

2) Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας έθεσε οριστικά εκτός του Μητρώου του Δημοσίου, τα συγκεκριμένα άτομα.

3) Η επικαιροποίηση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων και ο έλεγχος γνησιότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων, που περιλαμβάνονται σε αυτά είναι διαρκής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες προσωπικού των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου.

4) Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, έχει αναπτυχθεί ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., στην οποία οι φορείς καταχωρίζουν τις ενέργειες και τα αποτελέσματα του εν θέματι ελέγχου.

5) Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι αρμόδια Υπηρεσία για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων από τη διεξαγωγή του ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών, όσον αφορά σε πλαστά ή παραποιημένα δικαιολογητικά που εντοπίστηκαν κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αρμοδίων Υπηρεσιών στα προσωπικά μητρώα δημοσίων υπαλλήλων, είναι το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, στις οποίες ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι σχετικά με την πειθαρχική παραπομπή ή την ποινική δίωξή τους.

«Με αφορμή και το θόρυβο των τελευταίων ημερών από μερίδα του Τύπου και πολιτικά πρόσωπα επισημαίνεται το γεγονός ότι, δεν είναι η πρώτη φορά που οι πολιτικά υπεύθυνοι για την κατάσταση που επικρατεί (και) στο Δημόσιο, κουνούν επιδεικτικά το δάκτυλό τους, απέναντι πρωτίστως στους πολίτες που εισπράττουν τις συνέπειες από την υποστελέχωσή του και δευτερευόντως προς τους ίδιους τους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, ανταποκρίνονται επιτυχώς στα καθήκοντά τους», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.