2 Ιουν 2016

Στα «νύχια των κοράκων» η ακίνητη περιουσία Δήμων!

Με την πλειονότητα των Δήμων, όχι μόνο να έχει δανειστεί, αλλά πολύ περισσότερο ο δανεισμός αυτός να έχει ενταχθεί στην κατηγορία "κόκκινα δάνεια", λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των συναπτόμενων δανείων και αντίστοιχης δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τον κίνδυνο, που έχουν εκτεθεί χιλιάδες δανειολήπτες, κατά τη μεταφορά - πώληση των δανείων τους σε ξένα funds, αυτόν της κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας τους, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση - αποπληρωμή των δανείων τους, βάσει των όρων των νέων "δανειστών". 

Νομική πηγή τόνισε στο epoli.gr για το θέμα πως, οι συνέπειες σημαντικές, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μη δυνατότητα αποπληρωμής, προβλέπει κατάσχεση, τόσο της ακίνητης περιουσίας Δήμων, όσο ακόμη και του Ελληνκού Δημοσίου, που δύναται να στραφεί κατά ο δανειστής.

http://www.poli-politiki.gr/, 1/6/2016