15 Μαρ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Έγκριση υλοποίησης δημοτικού προγράμματος «Αθλητική Κατασκήνωση 2016»

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την υλοποίηση του δηµοτικού προγράµµατος «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2016».

Δείτε Ε Δ Ω αναλυτικά την απόφαση.