10 Μαρ 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ-ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.4354/2015.