21 Ιαν 2016

Στον Πρωθυπουργό... για το εργατικό δυστύχημα ο Δήμαρχος Μεγαρέων!

Αντίδραση - όχι και τόσο συνηθισμένη - του Δημάρχου Μεγαρέων, Γρηγόρη Σταμούλη, στην επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., σχετικά με το θανατηφόρο, τελικά, ατύχημα του συμβασιούχου, "5μηνίτη" της «Κοινωφελούς Εργασίας» του ΟΑΕΔ, Γιώργου Σταμέλου, όταν έπεσε από απορριμματοφόρο του Δήμου εν ώρα εργασίας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, τον περασμένο Οκτώβριο, και τελικά τον θάνατό του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία του σε Μ.Ε.Θ., δίνοντας "μάχη" για να "κρατηθεί" στη ζωή.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος έστειλε επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα (!), ζητώντας «αποκατάσταση», μάλιστα, μόλις μία μέρα μετά, όταν "κύκλοι" του Υπ. Εργασίας μιλώντας στο epoli.gr του επέρριψαν σαφείς ευθύνες, τόσο για το ατύχημα αυτό καθαυτό, όσο και τη μετέπειτα διαχείρισή του.

Στην επιστολή του - την οποία κοινοποίησε και στο Τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - διαμαρτύρεται έντονα, αναφέροντας ότι, «θίγεται η τιμή και η υπόληψή του» και ζητεί αποκατάσταση «στην άδικη επίθεση», που δέχθηκε από την ανακοίνωση του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, επικαλούμενος, ταυτόχρονα - γι' αυτήν την «αποκατάσταση» - την «αριστερή ηθική» του Πρωθυπουργού...

Το πλήρες κείμενο της επιστολής 

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Είναι πολύ λυπηρό να εκδίδεται επίσημη ανακοίνωση από το «Τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ» και να θίγει την τιμή και την υπόληψή μου με εκφράσεις όπως «εγκληματικές ευθύνες των Δημάρχων, που παρά τις σαφείς εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας συνεχίζουν να απασχολούν τους εργαζόμενους σε επικίνδυνες εργασίες…..» και όλα αυτά με αφορμή τον θάνατο, από εργατικό ατύχημα, εργαζόμενου σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Μεγαρέων.

Η πραγματικότητα όμως είναι ακριβώς η αντίθετη, απ’ αυτήν που λέει η ανακοίνωση και αποδεικνύεται περίτρανα από τα παρακάτω έγγραφα και φυσικά θα ήταν εύκολο να το διαπιστώσουν οι κύριοι του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής, αν έμπαιναν στον κόπο, όπως είχαν ηθική, τουλάχιστον, υποχρέωση, να ρωτήσουν τον Δήμαρχο Μεγαρέων για το τι συνέβη. Συγκεκριμένα:

α) Με το υπ’ αριθμ. 288/15-7-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας δίνονταν οδηγίες προς τους επιβλέποντες Φορείς, αναφορικά με τους επιτυχόντες της κατηγορίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων , με ιδιαίτερη μνεία στους ωφελούμενους της εν λόγω κατηγορίας που θα εργασθούν στην καθαριότητα. Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο: {οι ωφελούμενοι ΥΕ Γενικών Καθηκόντων που θα εργασθούν στην καθαριότητα θα πρέπει να δηλωθούν ρητά από τους επιβλέποντες φορείς ως «ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ», προς τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έτσι ώστε να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών ενσήμων}.

β) Με το υπ’ αριθμ. 319/29-7-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας δίνονται επιπλέον διευκρινήσεις για την υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 2/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας» , σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων: α) το ωράριο εργασίας των ωφελουμένων θα ακολουθεί το ωράριο εργασία που έχουν οι εργαζόμενοι του Δήμου με την ίδια ειδικότητα, β) δίνονται οδηγίες για τους εργαζόμενους στην ειδικότητα «ΥΕ Γενικών Καθηκόντων – Απασχολούμενοι στην Καθαριότητα» , σε ότι αφορά την ασφαλιστική τους κάλυψη σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και επισημαίνεται ότι «η αποδοχή ή όχι της θέσεως εργασίας στην ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων – Απασχολούμενοι στην Καθαριότητα, θα κατατίθεται εγγράφως στον επιβλέποντα Φορέα από τον ωφελούμενο».

γ) Σε συμμόρφωση προς τις προαναφερόμενες οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, δηλαδή της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν τα παρακάτω:

1) Ο Δήμος μας , επέστρεψε στον ΟΑΕΔ Μεγάρων συμπληρωμένη την αναγγελία Πρόσληψης του Γεώργιου Σταμέλου με περιγραφή επαγγέλματος : «ΥΕ Γενικών Καθηκόντων – Απασχολούμενοι στην Καθαριότητα».

2) Την 3-8-2015 ημερομηνία πρόσληψής του, ο Γεώργιος Σταμέλος δήλωσε εγγράφως με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/1986 ότι αποδέχεται την θέση εργασίας στην ειδικότητα «ΥΕ Γενικών Καθηκόντων – Απασχολούμενοι στην Καθαριότητα».

3) Το Γραφείο Μισθοδοσίας, αρμόδιο για την σύνταξη και αποστολή των μισθοδοτικών καταστάσεων στον ΟΑΕΔ, ενέταξε αυτόν, σε ότι αφορά την ασφαλιστική κάλυψη, στο πακέτο Βαρέων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

4) Ο Γεώργιος Σταμέλος ακολουθούσε το ωράριο εργασίας των εργαζομένων του Δήμου με την ίδια ειδικότητα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την 259/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 100 τ.Β΄ /20-1-2015, καθιερώθηκε 24ωρη λειτουργία του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργείων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων και 18ωρη λειτουργία του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου της ίδιας Δ/νσης και του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Μετά από όλα τα παραπάνω και τα συνημμένα έγγραφα, που σας αποστέλλω, εύκολα διαπιστώνει κανείς, ότι ο Δήμος ενήργησε και εφάρμοσε κατά γράμμα τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και ευελπιστώ, πως η δημοκρατική σας ευαισθησία και η αριστερή σας ηθική, θα με αποκαταστήσουν από την άδικη επίθεση που δέχθηκα, μέσω της ανακοίνωσης του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.»

http://www.poli-politiki.gr/, 20/1/2016