21 Ιαν 2016

Δημόσιο: Σε ποια περίπτωση ανακαλείται η πράξη λύσης σύμβασης εργασίας υπαλλήλου (γνωμοδότηση)

Τη δυνατότητα επανόδου στην υπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ο οποίος παραιτήθηκε λόγω «ουσιώδους πλάνης του ως προς το χρόνο έναρξης της πληρωμής της σύνταξής του», δίνει με ομόφωνη γνωμοδότησή του (275/2015) το Ε΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Όπως αναφέρεται στην γνωμοδότηση επί του ερωτήματος δημοσίου υπαλλήλου “εάν είναι δυνατή η ανάκληση πράξης λύσης σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου”, η οποία δόθηκε από το Ε’ Τμήμα του ΝΣΚ με προεδρεύουσα την κ. Μεταξία Ανδροβιτσανέα και εισηγήτρια την κ. Βασιλική Πανταζή «η ουσιώδης πλάνη του υπαλλήλου ως το χρόνο έναρξης της πληρωμής της σύνταξής του, καθιστά τόσο την παραίτηση – καταγγελία του όσο και τη διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής του σχέσης αντικειμενικά μη νόμιμες και γι’ αυτό συντρέχει λόγος αποδοχής της αίτησης επανόδου του στην υπηρεσία και ανάκλησης της παραπάνω διαπιστωτικής πράξης».


http://www.aftodioikisi.gr/, 21/1/2016