14 Ιαν 2016

Νόμιμος ο έλεγχος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του εργαζομένου από τον εργοδότη, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Με την πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΑ (ΕΔΔΑ 12.1.2016, Bărbulescu v. Romania) οι εργοδότες νομιμοποιούνται να ελέγχουν και να διαβάζουν τα προσωπικά μηνύματα του εργαζομένου μέσω των υπηρεσιών chat και λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται εν ώρα εργασίας. 
Η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατόπιν απόλυσης εργαζομένου στη Ρουμανία από εταιρία που ήλεγξε το Yahoo Messenger και διαπίστωσε ότι ο εργαζόμενος χρησιμοποιούσε τη διαδικτυακή υπηρεσία για να ανταλλάσσει και προσωπικά μηνύματα και όχι μόνο με πελάτες, χρήση για την οποία καταρχήν προοριζόταν. 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει εάν ο εθνικός δικαστής προέβη σε ορθή στάθμιση αφενός, του δικαιώματος σεβασμού του ιδιωτικού βίου και της αλληλογραφίας του προσφεύγοντος και, αφετέρου, των επαγγελματικών συμφερόντων του εργοδότη του.
Εν προκειμένω το Δικαστήριο ανέφερε ότι ο εργαζόμενος παραβίασε την εταιρική πολιτική που απαγορεύει στους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές της εταιρίας για προσωπική τους χρήση και ο εργοδότης δικαιούταν να ελέγξει τη συνέπεια του εργαζομένου στην εργασία του. 
Οι δικαστές απέρριψαν την προσφυγή του εργαζομένου με την αιτιολογία ότι η εταιρία ήλεγξε τον εταιρικό λογαριασμό και δεν είναι αδικαιολόγητο ένας εργοδότης να θέλει να επαληθεύσει ότι οι εργαζόμενοί της εκπληρώνουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα εν ώρα εργασίας.
"Ο εργοδότης ενήργησε στο πλαίσιο της πειθαρχικής εξουσίας, δεδομένου ότι, όπως διαπιστώθηκε από το εθνικό δικαστήριο, είχε αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό Yahoo Messenger υποθέτοντας ότι οι εν λόγω πληροφορίες σχετίζονταν με επαγγελματικές δραστηριότητες και ότι η πρόσβαση αυτή επομένως ήταν νόμιμη". Για τους λόγους αυτούς απορρίφθηκε η προσφυγή του εργαζομένου και δεν παραβιάστηκε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ σχετικά με το δικαίωμα σεβασμού του ιδιωτικού βίου και αλληλογραφίας. 
Ωστόσο, καταλήγει η απόφαση, ότι πρέπει κάθε εργοδότης να καταρτίσει τη σχετική εταιρική πολιτική βάσει της οποίας θα καθορίζεται σε τι είδους αλληλογραφία μπορεί να έχει πρόσβαση ένας εργοδότης και πώς μπορεί να συλλέξει το σχετικό υλικό για να αποφευχθεί παράνομη υποκλοπή προσωπικών μηνυμάτων του εργαζομένου.

Αλεξία Στράτου, Δικηγόρος Εργατικού Δικαίου, LL.M.