26 Ιαν 2016

ΒΑΕ: Πώς κλειδώνεται η έξοδος στη σύνταξη - Οι παγίδες

Με 5 κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ - Εργαζόμενοι σε Υπηρεσίες Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. με ασφάλιση ΙΚΑ, Ασφαλισμένοι στα βαρέα με καθεστώς ΙΚΑ, Ασφαλισμένοι στα βαρέα και τα υπερβαρέα, Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές και στην επιφάνεια λιγνιτωρυχείων και Μητέρες με ανάπηρο παιδί και ασφάλιση στο ΙΚΑ - να μπορούν να πάρουν σύνταξη με τα παλιά όρια ηλικίας, καθώς εξαιρέθηκαν από το νέο νόμο, το epoli.grπαρουσιάζει - με πληροφορίες από τον «Ε.Τ.» - πώς οι ασφαλισμένοι στα βαρέα "κλειδώνουν" την έξοδο σε σύνταξη και ποιες παγίδες θα πρέπει να αποφύγουν:

1. Οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 με βαρέα και ανθυγιεινά συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τις 4.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 3.600 ημέρες στα βαρέα και απ' αυτές οι 1.000 ημέρες μέσα στα τελευταία 13 χρόνια.

Ασφαλισμένη που έχει 4.500 ένσημα έως το 2010, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και 1.000 μέσα στα 13 προηγούμενα χρόνια, μπορεί να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης από το 55ο έτος και μετά.

Με 4.500 ημέρες το 2012, εκ των οποίων οι οι 3.600 στα βαρέα (και 1.000 τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης) παίρνει σύνταξη από το 57ο έτος.

Προσοχή όμως, γιατί αν δεν υπάρχουν οι 1.000 ημέρες στα βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια, τότε οι προϋποθέσεις αλλάζουν! 

Για παράδειγμα, μία ασφαλισμένη που είχε 4.500 το 2012, είχε και 3.600 συνολικά στα βαρέα, αλλά οι 1.000 απ' αυτές συμπληρώνονται στα 14 αντί 13 αμέσως προηγούμενα έτη, δεν μπορεί να βγει στα 57. Αναγκαστικά, θα πρέπει να καλύψει ένα έτος στα βαρέα (δηλαδή το 2013) για να έχει συνεχόμενες 1.000 ημέρες βαρέα στα 13 τελευταία έτη, πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Έτσι όμως θα συνταξιοδοτηθεί στα 62, γιατί ο νόμος προβλέπει τα χαμηλά όρια ηλικίας, εφόσον όλες οι προϋποθέσεις (4.500 ημέρες σύνολο με 3.600 βαρέα και απ' αυτές 1.000 τα 13 προηγούμενα έτη) συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του 2012. Αν μία προϋπόθεση συμπληρώνεται μετά το 2013, τότε η έξοδος είναι στα 62.

2. Οι άνδρες με 4.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, εκ των οποίων οι 3.600 στα βαρέα, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μόνον εφόσον έχουν και την απαιτούμενη ηλικία όταν συμπληρώσουν τις 4.500 (με 3.600 βαρέα και 1.000 στα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης). Έτσι ένας ασφαλισμένος που είχε 4.500 ημέρες το 2012, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και 1.000 απ' αυτές τα προηγούμενα 13 χρόνια θα έπρεπε να ήταν 60 ετών για να βγει στη σύνταξη. Αλλιώς θα πάει στα 62 και σε κάθε περίπτωση ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που συμπλήρωσε το 60ο έτος. 

Όσοι έκλεισαν το 60ο έτος μετά το 2013, βγαίνουν στα 62. 

http://www.poli-politiki.gr/, 26/1/2016