3 Δεκ 2015

Δήμος Ηλιούπολης: Ψήφισμα του Δ.Σ. για την παραμονή των συμβασιούχων

«Σε μία περίοδο που, ελέω της απαγόρευσης των προσλήψεων στους ΟΤΑ, οι Δήμοι και οι υπηρεσίες τους κινδυνεύουν κυριολεκτικά με κατάρρευση λόγω των τεράστιων κενών και των ελλείψεων σε προσωπικό, η απομάκρυνση των 5μηνιτών εργαζομένων θα επιφέρει καίριο πλήγμα στη λειτουργία του Δήμου καθώς θα απογυμνωθούν από προσωπικό νευραλγικές δημοτικές υπηρεσίες, όπως η Κοινωνική Πρόνοια, η Καθαριότητα, το Περιβάλλον, η Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία» τονίζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και ζητά: 

-Την παράταση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας των συμβασιούχων, προκειμένου να μην υπάρξει δυσλειτουργία στα τμήματα του Δήμου. 
-Την καταβολή επιδόματος ανεργίας σε όλους τους εργαζόμενους των κοινωφελών προγραμμάτων, μετά τη λήξη των συμβάσεων τους. 
-Την αναγνώριση προϋπηρεσίας, οικογενειακής κατάστασης και άμεση καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους που το δικαιούνται. 
-Την αμοιβή των εργαζομένων της κοινωφελούς εργασίας με τον κατώτατο μισθό των 751 ευρώ.
-Την πλήρωση των θέσεων εργασίας με μόνιμο και σταθερό προσωπικό. Είναι ευθύνη και χρέος απέναντι στον πολίτη να παρέχουμε, σε μια δύσκολη εποχή για όλους, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και δράσεις κοινωνικού προσανατολισμού. Βασικό μας μέλημα παραμένει πάντα η ουσιαστική διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.