1 Δεκ 2015

Στ. Τζουλάκης: «Εγώ θα πληρώσω τους δικαιωμένους υπαλλήλους μου»!

Αθεώρητα επέστρεψε ο αρμόδιος Επίτροπος τα χρηματικά εντάλματα του Δήμου Νέας Σμύρνης, που αφορούν στην πληρωμή 120 πρώην συμβασιούχων και με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, αορίστου χρόνου, πλέον, υπαλλήλους του Δήμου, παρά το γεγονός της τελεσιδικίας και της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ, θέμα που ανέδειξε το epoli.gr. [βλ. και ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ]

Σα να μην έφτανε αυτό, στο έγγραφο - απάντησή του προς τον Δήμο - που αποκαλύπτει σήμερα το epoli.gr - ο εν λόγω Επίτροπος επισημαίνει:

«Εφιστάται η προσοχή σας, ως προς το ότι δεν ασκήσατε τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα κατά των πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων, ως είχατε υποχρέωση, με αποτέλεσμα να καταστούν οι αποφάσεις αυτές τελεσίδικες και να υποστεί ζημία ο Δήμος»!

Στα αναφερόμενα στο έγγραφο, έντονη και άμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου των Εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης, το οποίο ζήτησε την παρέμβαση του Δημάρχου.

Ο κ. Σταύρος Τζουλάκης, με τη σειρά του, σε μία κίνηση πρωτόγνωρη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α' Βαθμού, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη, έδωσε το "εντέλλεσθαι" προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου του, προκειμένου να πληρωθούν οι 120 εργαζόμενοι, στις 10 του Δεκέμβρη!

Ωστόσο, το θέμα δεν "κλείνει" εδώ, αφού μετά την απόφαση του Δημάρχου, αναμένεται το αποτέλεσμα της απόφασης της Υπηρεσίας Καταστατικού Ελέγχου, που θα εξετάσει τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα, που δεν ελέγχθηκαν προληπτικά.

http://www.poli-politiki.gr/, 1/12/2015