18 Αυγ 2016

Καταλογισμός 1.230.000 ευρώ εις βάρος πρ. δημάρχου Λειψών!

 Mείζον θέμα, με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις, που πλήττουν κυρίως την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για τις επιλογές της, έχει ανακύψει μετά την απόφαση του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα, να προχωρήσει σε καταλογισμό ύψους 1.230.000 ευρώ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον σε βάρος του πρώην δημάρχου Λειψών και επικεφαλής της παράταξης «Νησιωτική Ανατροπή» στην μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Μπενέτου Σπύρου και στον ταμία του ίδιου δήμου!
Ο καταλογισμός έγινε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου παραστατικών και απόψεων που εξέφρασαν οι επαπειλούμενοι με καταλογισμό ύψους 2,1 εκατ. ευρώ περίπου σε φύλλα μεταβολών και ελλείψεων του επιτρόπου που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση έκτακτου κατασταλτικού ελέγχου στις οικονομικές χρήσεις της πενταετίας 2004 – 2009.
Στην πλειοψηφία τους οι δαπάνες που κρίθηκαν παράνομες αφορούν σε φιλοξενίες και έξοδα δεξιώσεων που πραγματοποιήθηκαν χωρίς αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και περαιτέρω σε έργα που έγιναν κυρίως με αυτεπιστασία χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
4 δημοτικοί σύμβουλοι της ίδιας περιόδου, ως μέλη της δημαρχιακής επιτροπής έχουν καταλογιστεί με το χρηματικό ποσό των 117.000 ευρώ, που αφορά σε δαπάνες για την καταβολή μισθών σε εργάτες που απασχολήθηκαν σε έργα που εκτελέστηκαν χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, ενώ σε 10 περίπου δημοτικούς συμβούλους έχουν καταλογιστεί δαπάνες ύψους από 900 έως 1250 ευρώ.
Οι καταλογιστικές πράξεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στον Δήμο Λειψών και έχουν κοινοποιηθεί στους εμπλεκόμενους στον έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα έχει κινηθεί η διαδικασία από την δημοτική αρχή για την βεβαίωση τους στους καταλογισθέντες.
Αμεσα αναμένεται να κινηθεί διαδικασία από τους τελευταίους για την ανακοπή και την αναστολή των καταλογισμών άλλων θα κινηθεί διαδικασία για την αναγκαστική είσπραξη τους από τον Δήμο Λειψών.
Σημειώνεται ότι από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ..
Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός, εκτός εάν από το δειγματοληπτικό έλεγχο, προέκυψαν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται μετά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεματικός και συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης.
 
Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται, ιδίως:

α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης β) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν, γ) η τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών, ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και δημοσιονομικών ενεργειών, δ) η νόμιμη καταβολή του μεριδίου τυχόν συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών ή σε προγραμματικές συμβάσεις, ε) η νόμιμη λήψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συμβάσεων, στ) η νόμιμη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ζ) η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόμενων νομίμων δικαιωμάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και πρόστιμα σε βάρος τρίτων.
Η σχετική έκθεση, περί των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κατασταλτικού ελέγχου, για το σύνολο των υπόχρεων φορέων, διαβιβάζεται στους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθώς και στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής.
Θυμίζουμε ότι ο κ. Σπύρου είχε αποστείλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο πλήθος παραστατικών αλλά και πολυσέλιδη επιστολή με την οποία διαμαρτύρεται για την αντιμετώπισή του από την πολιτεία αλλά και για την αυστηρότητα με την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
Ο επί επτά συνεχόμενες τετραετίες δήμαρχος Λειψών κ. Σπύρου είχε μάλιστα δηλώσει έτοιμος να σηκώσει τη «σημαία της αυτοδιαχείρισης».
Προανήγγειλε στο περιοδικό «Αυτοδιοίκηση» ότι θα καλέσει τους νησιώτες σε συνέλευση για να τους εκθέσει την κατάσταση του Δήμου και το ρόλο του κεντρικού κράτους στην εύρυθμη λειτουργία του, παρά τα… εύρυθμα οικονομικά του: δε χρωστά τίποτε, δεν οφείλει καμία εισφορά σε κανένα Ταμείο, και έχει κάτω από 2% των τακτικών εσόδων του σε ταμειακές υποχρεώσεις, και παρόλα αυτά δεν έχει… προσωπικό.
Όπως τόνισε, σκοπός του ήταν να καλέσει τους κατοίκους να διαχειριστούν από μόνοι τους υπηρεσίες του Δήμου, στις οποίες υπάρχει ανάγκη.
«Δε θα περιμένω να μου εγκρίνουν μια πρόσληψη, και την ίδια στιγμή να έχω γεμίσει σκουπίδια στο νησί», λέει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: «Θα το ρίξω στην «τρελή», όπως κάνουν και οι κυβερνώντες μας. Θα κάνω στην άκρη τον ταμία, θα φωνάξω τον κόσμο, θα του πω αυτά τα λεφτά έχουμε, ελάτε να κάνουμε το Δήμο να λειτουργήσει. Δε θα περιμένω το κράτος. Έξω το κράτος».
Θυμίζουμε ότι η επιλογή του κ. Σπύρου ως επικεφαλής της στηριζόμενης από την συγκυβέρνηση παράταξης που διεκδίκησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε προσλάβει πανελλήνια διάσταση και από άρθρο με τίτλο «Ζιζάνια και ανατροπές», του δημοσιογράφου κ. Γ. Παπαχρήστου στα Νέα.
Είχε υποστηρίξει συγκεκριμένα ότι η υποψηφιότητα Σπύρου είχε προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ του βορείου συγκροτήματος των Δωδεκανήσων και ανέφερε ότι στην Κω πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνέλευση των στελεχών του κόμματος, με την συμμετοχή των κ.κ. Κώστα Μπούκα υπεύθυνου οργανωτικού και κ. Παναγιώτη Σκούτα.
Υποστήριξε ότι στη συνάντηση αυτή υπήρξαν διαμαρτυρίες ότι πρόκειται για αντιδημοκρατική επιλογή, ότι υπήρξε παράκαμψη των διαδικασιών, ενώ είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία στο θέμα του επαπειλούμενου τότε καταλογισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και αορίστως σε κάποιες θέσεις που έχει εκφράσει για τους μετανάστες και για τις οποίες θα πρέπει να ερωτηθεί.
Ο δημοσιογράφος κ. Παπαχρήστος είχε σχολιάζει δυσμενώς την συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πρόσωπο του κ Σπύρου.
«Αναγγέλλω, πάντως, ότι έχουμε ήδη την πρώτη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα «Π. Καμμένος και Σία Ανεξάρτητοι Έλληνες»: γίνεται στο πλαίσιο των περιφερειακών εκλογών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κι εκδηλώνεται στο πρόσωπο του υποψήφιου του ΣΥΡΙΖΑ Μπενέτου Σπύρου. Ο πρώην δήμαρχος Λειψών Μπενέτος, όπως έχει επικρατήσει να τον γνωρίζουν στα Δωδεκάνησα, επελέγη αρχικά από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά θα τον υποστηρίξει και το κόμμα του Π. Καμμένου. Σημειώνω ότι σε χρόνο ανύποπτο, πέρυσι, ο Καμμένος είχε εκδηλώσει τη σχετική πρόθεση πριν καν υπάρξει στον ορίζοντα θέμα υποστήριξης του Μπενέτου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Την Παρασκευή παρουσιάστηκε η υποψηφιότητά του στη Ρόδο και ποιοι χαιρέτησαν την εκδήλωση; Η βουλευτής, Μίκα Ιατρίδη από τους ΑΝΕΛ και οι Δημ. Γάκης και Ν. Συρμαλένιος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι και το κόμμα Λούκας (Κατσέλη) είχε στείλει εκπρόσωπο: τον Γιώργο Κασσάρα από την Κάλυμνο…
Τέλεια!..»
Άμεση ήταν τότε η αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Γάκη στο σχόλιο…
«Απουσίαζε, ευτυχώς, μόνο το βενιζοΠΑΣΟΚ και ΣΙΑ σαμαροΠΟΛΑΝ» είχε σχολιάσει.
Ο καταλογισμός που έγινε ωστόσο για σωρεία δαπανών που κρίθηκαν παράνομες δημιουργεί αναμφίβολα μια νέα κατάσταση πραγμάτων στο πολιτικό σκηνικό και είναι προφανές ότι οι φωνές διαμαρτυρίας εκείνων που εξ υπαρχής δεν συμφωνούσαν με την επιλογή του κ. Σπύρου θα πυκνώσουν.

http://www.dimokratiki.gr/