1 Δεκ 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή και Επισκευή Αγωγών Ομβρίων Υδάτων και Συμπληρωματικών Εργασιών» (30/11/2015)
Δείτε αναλυτικά :