22 Δεκ 2015

ΥΠ.ΕΣ.: Κατανομή συνολικού ποσού 5.001.364,52 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ έτους 2015... για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους

...για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους

Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 184.125,56 ευρώ.

Συνολικό ποσό 5.001.364,52 € σε Δήμους της Χώρας, για την καταβολή μισθωμάτων από 01-09-2015 έως 31-12-2015 των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από 1-1-2011 σύμφωνα με το ν. 3852/2010 κατανέμεται από τον λογαριασμό του ΥΠ.ΕΣ. που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό , ως ακολούθως.

Δείτε Ε Δ Ω την Απόφαση.