27 Νοε 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Επιβάλλεται η νομιμότητα στην τοποθέτηση των διαφημιστικών μέσων.

Επιβάλλεται η νομιμότητα στην τοποθέτηση των διαφημιστικών μέσων.

Τα παράνομα διαφημιστικά μέσα πρόκειται να απομακρυνθούν οριστικά από το Δήμο Χαλανδρίου. Ήδη, μετά από επιτόπιο έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν οκτώ διαφημιστικές πινακίδες που δεν είχαν άδεια τοποθέτησης ενώ ορισμένες από αυτές ηλεκτροδοτούνταν παράνομα από το δημοτικό φωτισμό. Παράλληλα, συνεχίζεται η εργολαβία απομάκρυνσης όσων ακόμα βρίσκονται σε λειτουργία.

Όσον αφορά τα διαφημιστικά πάνελ που πλαισιώνουν τα στέγαστρα των στάσεων του ΟΑΣΑ, πάλι μετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε συμφωνία με την εταιρεία που τα εκμεταλλεύεται, απομακρύνονται σταδιακά όσα δεν είναι συμβατά με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η απρόσκοπτη διέλευση των κατοίκων της πόλης από τα συγκεκριμένα σημεία.