27 Νοε 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Έκδοση ψηφίσµατος Δ.Σ. για τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου και εργαζόµενους στα προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας

Ψήφισµα 

Εκφράζουµε την πάγια άποψή µας για µόνιµες και σταθερές σχέσεις εργασίας, για αυτό απαιτούµε την άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων για όλες τις υπηρεσίες των ∆ήµων και άµεση αλλαγή της νοµοθεσίας. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και στις κοινωνικές δοµές. 
Στηρίζουµε τους εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον αγώνα τους για τη διατήρηση της δουλειάς τους και παράλληλα διεκδικούµε παράταση των συµβάσεων µε πρόγραµµα πεντάµηνης σύµβασης µέσω του ΟΑΕ∆, όπως και εφαρµογή για όλες τις συµβάσεις των ενιαίων µισθολογικών και εργασιακών δικαιωµάτων που ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζόµενους των ΟΤΑ. 
Οι εργαζόµενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η ανακύκλωσή τους πέρα από το ότι ζηµιώνει την ίδια την υπηρεσία, µε το να προσλαµβάνονται εκ νέου άπειρα άτοµα, ανακυκλώνει την ανεργία, την ανασφάλεια και τη φτώχεια. Ο ∆ήµος Χαλανδρίου θα σταθεί µε όλες τις δυνάµεις του και µε όλα τα µέσα που διαθέτει στο πλευρό των εργαζοµένων, στον αγώνα για την µόνιµη και σταθερή εργασία, για εναντίωση και κατάργηση του εργασιακού µεσαίωνα που κυριαρχεί και στους ∆ήµους και γενικότερα στην κοινωνία µας µε τις πολιτικές που εφαρµόζονται.

Δείτε Ε Δ Ω την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.