14 Οκτ 2015

Μεικτό μισθό 412,62 ευρώ λαμβάνουν 500.000 εργαζόμενοι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Με μέσο μεικτό μισθό 412,62 ευρώ αμείβονται, πλέον, σχεδόν μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι (491.440) που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με τετράωρα και αντίστοιχα μειωμένες αποδοχές κατέγραψε στη διάρκεια του Απριλίου το ΙΚΑ.

Με βάση τα στοιχεία, μεταξύ του Απριλίου '14 και του Απριλίου '15, ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 3,56%, αλλά οι ασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ με λίγες ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 10,34% σε αντίθεση με τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση που αυξήθηκαν μόνο κατά 2,07%. Ο μέσος μεικτός μισθός για τους πλήρως απασχολούμενους (1.305.686 άτομα) διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στα 1.211,88 ευρώ και, σε διάστημα ενός χρόνου (2014 ? 2015) ήταν μειωμένος κατά 1,34%.

Εφημερίδα "Ημερησία", 14/10/2015