14 Οκτ 2015

Δήμος Μαρκόπουλου: τεράστια δικαστική δικαίωση του Δήμου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

Μαρκόπουλο,14/10/2015

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ-ΤΕΛΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 31 ΕΚ. ΕΥΡΩ, ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, βρίσκεται στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει, ότι δικαιώθηκαν δικαστικά οι αγώνες του, όσον αφορά στην είσπραξη τριάντα ενός 31 εκατομμυρίων Ευρώ από τον «Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε.», κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ.: 4431/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά της οποίας ασκείται μόνο, Ανακοπή και Αναίρεση.

Ειδικότερα, με την από 27/11/2014 και με αριθμ. κατ.: 1556/2014 Προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΔΙΕ Α.Ε.),ζητήθηκε η ακύρωση, των υπ’ αριθμ.: 247/2014, 291/2014 και 292/2014 αποφάσεων του Δημάρχου Μαρκοπούλου, περί επιβολής σε βάρος της, του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 του ν. 3342/2005 ειδικού φόρου – τέλους, προκειμένου για τις εγκαταστάσεις της ίδιας, που εκμεταλλεύεται στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου (Ολυμπιακό Συγκρότημα) και για τα οικονομικά έτη 2006 έως 2012.

Το ύψος του σχετικού φόρου – τέλους, ανέρχεται στα 31 εκατομμύρια Ευρώ.

Επί της προαναφερθείσας Προσφυγής της εταιρείας, εκδόθηκε ήδη, η υπ’ αριθμ.:4431/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αυτή, στο σύνολό της, ως αβάσιμη!

Κατόπιν αυτών, η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον Ο.Δ.Ι.Ε. και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρογραφής και θεώρησής της.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι για αυτή, την ιδιαίτερα θετική για τον Δήμο μας εξέλιξη και με διάχυτο το αίσθημα δικαίωσης, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.