14 Οκτ 2015

184.125,56 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για μισθώματα των σχολικών μονάδων

Κατανομή ποσού 184.125,56€ στον Δήμο Χαλανδρίου από τους ΚΑΠ έτους 2015, για την καταβολή μισθωμάτων από 01-05-2015 έως 31-08-2015 των σχολικών μονάδων του.

Δείτε Ε Δ Ω την απόφαση που αφορά σε όλους τους Δήμους της χώρας.Πληροφορίες από localit.gr/