11 Ιουλ 2018

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.