10 Ιουλ 2018

Συλλογή στοιχείων για την προσχολική εκπαίδευση ανά Φορέα/Δομή

Στο πλαίσιο της καταγραφής των στοιχείων που αφορούν στους Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, η ΕΕΤΑΑ καλεί τους αρμόδιους Φορείς να προχωρήσουν στην καταχώρηση, μέσω ΑΦΜ και ειδικού κωδικού στην διαδικτυακή εφαρμογή, του απασχολούμενου προσωπικού και του συνολικού αριθμού των φιλοξενούμενων βρεφών ή και νηπίων ανά ηλικιακή κατηγορία.

Στην εφαρμογή εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α., τα βρέφη ή/και τα νήπια τα οποία συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Εναρμόνισης και έχουν λάβει voucher.

Σημειώνεται ότι ειδικά για τις Δομές Ολοκληρωμένης Φροντίδας, η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας από τα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι επειδή τα στοιχεία θα τύχουν επεξεργασίας για στατιστικούς λόγους, θα πρέπει να συμπληρωθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο του δήμου ή του Νομικού Προσώπου.

Αρμόδιοι για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις είναι οι υπεύθυνοι χειριστές των Φορέων/Δομών για την Δράση της Εναρμόνισης.

Προθεσμία υποβολής των στοιχείων είναι η 27.7.2018.