11 Απρ 2018

Δήμος Χαλανδρίου: Κέρδισαν τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα 74 εργαζόμενοι στην υπηρεσία Καθαριότητας

Δικαιώθηκαν και παραμένουν στην εργασία τους αφού κέρδισαν τα προσωρινά μέτρα, 74 εργαζόμενοι στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα:

- Σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και κατόπιν της 441/2-4-2018 απόφασης Δημάρχου Χαλανδρίου, παραμένουν προσωρινά και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι την συζήτησης των αιτήσεών τους και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο, 26 εργαζόμενοι στην υπηρεσία Καθαριότητας.- Επίσης, σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και κατόπιν της 466/5-4-2018 απόφασης Δημάρχου Χαλανδρίου, παραμένουν προσωρινά και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι την συζήτησης των αιτήσεών τους και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο, 48 εργαζόμενοι στην υπηρεσία Καθαριότητας.πρΟΤΑση