23 Σεπ 2017

Δήμος Χαλανδρίου: Έγκριση πρόσληψης 30 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) από τα αρμόδια υπουργεία.


Σύμφωνα με απόφαση των υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, εγκρίθηκε η κατανομή θέσεων, για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1.363) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό τη στελέχωση Δήμων και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) για την περίοδο 2017-2018.

Για τον Δήμο Χαλανδρίου εγκρίθηκαν τριάντα (30) θέσεις.

Δείτε Ε Δ Ω το ΦΕΚ που αφορά σε όλους τους δήμους της χώρας.

πληροφορίες από epoli.gr