23 Αυγ 2017

Δεν θα εγγραφούν πιστώσεις για ΤΑΠ, τέλος διαφήμισης και φόρο Ζύθου

Στον προϋπολογισμό των δήμων έτους 2018, επί του παρόντος δεν θα εγγραφούν πιστώσεις στους σχετικούς ΚΑΕ που αφορούν το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), τέλος διαφήμισης και φόρο ζύθου. Σύμφωνα με απάντηση που έδωσε το Υπ. Εσ. Σε σχετικό ερώτημα “όποια ποσά αποδοθούν κατά το επόμενο οικονομικό έτος, θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό των δήμων με αντίστοιχη αναμόρφωση”.

Η απάντηση αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. στη διαδρομή :

<Το Υπουργείο» Συχνές Ερωτήσεις» Προϋπολογισµοί ΟΤΑ 2018 (http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2018) και αφορά σε ερώτηση που υποβλήθηκε και η οποία σημειώνει ότι με την υπ΄αριθμ. 25595/26.07.2017 Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» δεν παρέχονται οδηγίες για πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, έτους 2018, από τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), τέλος διαφήμισης και φόρο ζύθου. Ποια είναι η πίστωση που θα πρέπει να εγγραφεί για το καθένα από τα ανωτέρω έσοδα;