12 Σεπ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Πτυχία ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου μάθησης) που λειτούργησαν στο Δήμο Χαλανδρίου μέχρι τον Ιούνιο 2015, μπορούν να παραλαμβάνονται από το γραφείο παιδείας – Παπάγου 7, ημιόροφος από τις 09.00 έως 13.00, τις εργάσιμες μέρες .
Για τις βεβαιώσεις του υπόλοιπου διαστήματος του 2015 και του 2016 θα εκδοθεί ανακοίνωση, όταν αποσταλούν από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

http://www.halandri.gr/