9 Σεπ 2016

570.606,71 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου ως τακτική επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ.

Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.673.001,29 €, το οποίο αποδίδεται ως ένατη (Θ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 570.606,71 ευρώ.
Δείτε Ε Δ Ω την απόφαση.

με πληροφορίες από localit.gr/