2 Σεπ 2016

Γ.Λ.Κ.: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Α.204 ΤΟΥ Ν.3584/2007 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΔΗΜΟ