7 Σεπ 2016

Προϋπολογισμοί ΟΤΑ 2017: Η διαδικασία [Εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ]

Μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων των Προϋπολογισμών έτους 2017, των Δήμων, των Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και των Συνδέσμων, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Τα σχέδια των προϋπολογισμών των φορέων υποβάλλονται μέσω των αρμόδιων Στατιστικών Ανταποκριτών, οι οποίοι για την εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα θα κάνουν χρήση των κωδικών τους. Στη συνέχεια, η υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον εργασίας όπου καταχωρούνται μηνιαία τα απολογιστικά στοιχεία του κάθε φορέα και συγκεκριμένα στο Δελτίο που θα έχει τίτλο «Σχ. Προΰπ. 2017».

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος σε μορφή .pdf