22 Αυγ 2016

Αναζήτηση λύσης για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους ΟΤΑ

Το υπουργείο Εργασίας προσπαθεί εναγωνίως, τελευταία, να βρει λύση στο ζήτημα της χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας στους ΟΤΑ που έχουν δημιουργήσει οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Πολλοί είναι οι δήμοι ανά την επικράτεια που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα με αποτέλεσμα λόγω μη ασφαλιστικής ενημερότητας να μην μπορούν να εκκινήσουν έργα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, είναι πιθανό να εκφράσει θετική γνωμοδότηση για το θέμα και έτσι θα ξεμπλοκάρει η διαδικασία καταβολής ποσών προς τους Δήμους, από επιχορηγήσεις της ΕΕ, που τώρα εμποδίζεται από την σχετική νομοθεσία. 
Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να προκύψει διάταξη που θα δίνει το «πράσινο φως» χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε δήμους με χρέη προς τα Ταμεία, υπό την προϋπόθεση ότι ένα μέρος από τα κονδύλια που θα λάβουν για την εκτέλεση έργων, να αξιοποιηθεί για να περιοριστούν οι οφειλές, αλλά και για να συνεχίσουν να καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, θα γίνεται ειδική αναφορά, στο να είναι «κοινωφελούς σκοπού» τα έργα που θα πραγματοποιούνται από την παραπάνω χρηματοδότηση.