12 Αυγ 2016

Υποχρεωτική άδεια για τα κυλικεία στα ΚΑΠΗ

Υποχρεωτικά με κανονική άδεια κυλικείου πρέπει να λειτουργούν τα άτυπα καφενεία των ΚΑΠΗ σύμφωνα με απαντητική επιστολή που έστειλε σε δήμο ο Οικονομικών ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΑ κ. Νίκος Χατζηεργάτης. 
Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηεργάτης αναφέρει τα εξής:

ΣΧΕΤ: Το υττ’ αριθμ. ττρωτ. 192/25-04-2016 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε την απάντηση της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α - Τμήμα Νομικών Προσώπων Τ.Α. που μας απέστειλαν, κατά λόγο αρμοδιότητας, η οποία αναφέρει ότι: «για τη λειτουργία κυλικείου εντός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου ΧΧΧ», απαιτείται προηγούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διαδικασίες της κείμενης νομοθεσίας. Σας επισημαίνουμε, δε, ότι η λειτουργία κυλικείου αποτελεί εμπορική δραστηριότητα που δε συνάδει με τους σκοπούς ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου».
Όσον αφορά την έκδοση τιμολογίων σε ανύπαρκτο ΑΦΜ, αρμόδιο για το θέμα είναι το Υπουργείο Οικονομικών και η κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ ΧΧΧ, φορείς στους οποίους έχετε ήδη αποστείλει το σχετικό έγγραφό σας.