20 Αυγ 2016

Μερικής απασχόλησης μια στις δυο προσλήψεις – Απολύουν μεγαλύτερους προσλαμβάνουν νεότερους

Την παγίωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, κυρίως νέων χαμηλά αμειβόμενων, καταδεικνύουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με τις καταγραφές από το σύστημα ‘‘Εργάνη’’, τον Ιούλιο οι προσλήψεις ανήλθαν σε 201.793, ξεπερνώντας τις απολύσεις και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις κατά 19.281.

Ωστόσο το 54,16% των προσλήψεων αφορούσε θέσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.

Επιπλέον, το ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων ήταν θετικό στις ηλικίες έως 29 ετών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες επικράτησαν οι απολύσει. Προφανώς, μεσούσης της τουριστικής περιόδου, οι περισσότερες προσλήψεις αφορούσαν τον τουρισμό και συναφείς κλάδους, όπως η εστίαση, ενώ επικράτησαν των απολύσεων σε όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας, πλην της Αττικής.

Αντίθετα, οι περισσότερες απολύσεις έγιναν στον τομέα της εκπαίδευσης, λόγω της λήξης της σχολικής περιόδου. Ανάλογη είναι η εικόνα συνολικά για το επτάμηνο. Το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων ήταν θετικό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 253.945 νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο το 51,2% από 1,2 εκατ. προσλήψεις αφορούσε ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Αντίθετα μόνο το 45,8% των νέων θέσεων εργασίας με πλήρη απασχόληση και κανονικό μισθό.

Παράλληλα όλο και περισσότερο αποκλείονται από την εργασία τα άτομα μεγάλης ηλικίας, αφού οι εργοδότες απολύουν παλιούς εργαζόμενους για να προσλάβουν νεότερους με μικρότερους μισθούς.