18 Αυγ 2016

114.940 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του.

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 114.940 ευρώ.

Δείτε ε δ ώ αναλυτικά την απόφαση.