20 Ιουλ 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ KAI ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ TΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.