9 Ιουλ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σημαντική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Με τη στήριξη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η διοίκηση του Δήμου προχωρά στην εκμίσθωση οικοπέδου ιδιοκτησίας Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου), με εξαιρετικά χαμηλό μίσθωμα, πετυχαίνοντας έτσι τη διατήρηση της δημόσιας χρήσης του ακινήτου και θέτοντας τις προϋποθέσεις δημιουργίας εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο φιλικό για το οικιστικό περιβάλλον.
Το ακίνητο έκτασης 6.457,8 τ.μ. που βρίσκεται στο Πάτημα Χαλανδρίου, σε περιοχή εκτός σχεδίου, θα εκμισθωθεί αρχικά για ένα έτος έναντι του ποσού των 7.000 ευρώ ετησίως, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 1 ευρώ ανά τ.μ., ενώ η σύμβαση που θα υπογραφεί περιλαμβάνει ειδικό ευνοϊκό όρο νέας μακροχρόνιας μίσθωσης του οικοπέδου.
Η σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης, που κατέστη εφικτή ύστερα από ενέργειες της διοίκησης και μετά τον καθορισμό των χρήσεων γης του ακινήτου με το ΦΕΚ/201/18-9-2015/ΑΑΠΘ, είναι εξαιρετικά επωφελής για το Δήμο. Όπως επεσήμανε ο δήμαρχος, Σίμος Ρούσσος, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016, όπου συζητήθηκε το θέμα, με την πράξη αυτή: αποτρέπεται οριστικά η προοπτική εμπορικής χρήσης του ακινήτου, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του και δίνεται στο Δήμο η δυνατότητα να δώσει μόνιμη λύση στα προβλήματα που προκύπτουν από τη στέγαση των υπηρεσιών καθαριότητας σε ακατάλληλο χώρο, δίπλα στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας» ενώ συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Την πρωτοβουλία της διοίκησης χαιρέτισαν και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ενώ από τους παρόντες καταψήφισαν οι κ.κ. Αναστασιάδης, Ανδρεόπουλος, Βαρδουλάκης, Θωμάς, Καζάνη, Νταβίας, Τζούρας.